Office Location

Head Office:8F-1, No.145, Xianzheng 9th Rd., Zhubei City, Hsinchu County 302 Taiwan

TEL: +886-3-5532720

FAX: +886-3-5532807

Taichung Office:No.37-2,Ln.321,Fuya Rd,. XitunDist,. Taichung City 407, Taiwan

TEL: +886-4-24622722

FAX: +886-4-24622763

Tainan Office:No. 56, Ln. 2, Yangguang S. 1st Rd., Shanhua Dist., Tainan City 741009, Taiwan

TEL: +886-3-5532720

FAX: +886-3-5532807


Shanghai Office:Rm 403, No.5, 188 Lane, Shengrong Rd. Pudong Shanghai, China

TEL: +86-18616226979